Menu Close

Planavimo dokumentai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ ŠVIETIMO PAGALBOS VAIKUI TEIKIMO IR VAIKŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

2022-10-07_09.22_Peržiūrėta++ŠVIETIMO+PAGALBOS+VAIKUI+TEIKIMO+IR+VAIKŲ+TURINČIŲ+SPECIALIŲJŲ+tvarkos_aprašas+(1)+2022-10-24

POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS UGDYTINIAMS TVARKOS APRŠAS

netinkamai+besielgiantiems+ugdytinimas2023-03-28

STRATEGINIAI  PLANAI:

 

VEIKLOS  PLANAI:

VADOVO  VEIKLOS  ATASKAITOS:

     ATASKAITOS:

 ĮSTAIGOS  VEIKLĄ  REGLAMENTUOJANTYS  DOKUMENTAI:

 

 

 

Skip to content