Menu Close

Komisijos ir darbo grupės

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” įstaigos taryba

 1. Rūta Monstavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (pirmininkė).
 2. Jolanta Jucienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
 3. Jurga Uselienė, administratorė (sekretorė).
 4. Modesta Paulauskienė, mokytoja (narė).
 5. Monika Bučkutė, specialistė (narė).
 6. Irena Gedvilienė, auklėtojo (mokytojo) padėjėja (narė).
 7. Jūratė Jocienė, ugdytinio mama (narė).
 8. Aurelija Mackevičienė, ugdytinio mama (narė).
 9. Agnė Feizienė, ugdytinio mama (narė).

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” darbo taryba

 1. Vilhelmina Burdienė, mokytoja, (pirmininkė).
 2. Vaiva Saakin, mokytoja, (sekretorė).
 3. Aistė Juknevičienė, auklėtojos padėjėja, (narė).

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” vidaus audito koordinavimo grupė

 1. Inga Balsytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 2. Violeta Lukauskienė, mokytoja.
 3. Vaiva Saakian, mokytoja.
 4. Audronė Puidokienė, mokytoja.
 5. Jolanta Jucienė, mokytoja.

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” internetinės svetainės atnaujinimo grupė

 1. Aušra Zarambienė, direktorė.
 2. Inga Balsytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 3. Jurga Uselienė, raštinės administratorė.
 4. Monika Bučkutė, specialistė. 
 5. Agnė Petrauskė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.  

 Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” kūrybinė darbo grupė

 1. Rasa Varanauskienė (pirmininkė).
 2. Inga Balsytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (koordinatorė).
 3. Aušra Zarambienė, direktorė.
 4. Vilija Stonė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 5. Jolanta Gricevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
 6. Vilija Juškienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 7. Daiva Mamonovienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 8. Raimonda Kielienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 9. Ieva Kurmienė, neformaliojo (muzikos) ugdymo mokytoja.
 10. Justė Simonavičiūtė, neformaliojo ugdymo mokytoja.
 11. Jurga Uselienė, raštinės administratorė.

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” krizių valdymo grupė

 1. Aušra Zarambienė, direktorė (pirmininkė).
 2. Jurga Uselienė, raštinės administratorė (sekretorė).
 3. Daiva Kondrotienė, logopedė metodininkė.
 4. Agnė Petrauskė, visuomenės sveikatos specialistė.
 5. Jolanta Jucienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

Organizacijoje įvyko sukrečiantis įvykis?

Capture-768x534


Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” mokytojų ir pagalbos mokytojui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

 1. Aušra Zarambienė, direktorė (pirmininkė).
 2. Rūta Monstavičienė, neformaliojo ugdymo mokytoja metodininkė.
 3. Daiva Kondrotienė, logopedė metodininkė.
 4. Ieva Minelgienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos  Švietimo skyriaus  vyr. specialistė, steigėjo deleguota atstovė.
 5. Jolanta Gricevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” vaiko gerovės komisija

 1. Aušra Zarambienė, direktorė (pirmininkė).
 2. Vida Garbenčienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (sekretorė).
 3. Inga Kulikauskė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (pirmininko pavaduotoja).
 4. Simona Rakauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 5. Jolanta Gricevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
 6. Sonata Čiuplienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 7. Agnė Petrauskė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.
 8. Daiva Kondrotienė, logopedė.

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” tėvų taryba

 1. Aurelija Mackevičienė (narys).
 2. Jūratė Jocienė (narys).
 3. Agnė Feizienė (narys).
 1. Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” mokytojų metodinė taryba
 1. Vida Garbenčienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (sekretorė).
 2. Liuda Staražinskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
 3. Modesta Paulauskienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
 4. Simona Rakauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 5. Inga Balsytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 6. Lina Martišienė, ikimokyklnio ugdymo mokytoja.
 7. Vaiva Saakian, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

 1. Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” mokytojų  taryba
 1. Aušra Zarambienė, direktorė (pirmininkė).
 2. Daiva Mamonovienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (sekretorė).
 3. Visi įstaigos pedagogai

 

 

Skip to content