Menu Close

Komisijos ir darbo grupės

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” įstaigos taryba

 1. Rūta Monstavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (pirmininkė).
 2. Jolanta Jucienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
 3. Jurga Uselienė, administratorė (sekretorė).
 4. Modesta Paulauskienė, mokytoja (narė).
 5. Monika Bučkutė, specialistė (narė).
 6. Irena Gedvilienė, auklėtojo (mokytojo) padėjėja (narė).
 7. Jūratė Jocienė, ugdytinio mama (narė).
 8. Aurelija Mackevičienė, ugdytinio mama (narė).
 9. Agnė Feizienė, ugdytinio mama (narė).

 


Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” darbo taryba

 1. Vilhelmina Burdienė, mokytoja, (pirmininkė).
 2. Vaiva Saakin, mokytoja, (sekretorė).
 3. Aistė Juknevičienė, auklėtojos padėjėja, (narė).

 


Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” vidaus audito koordinavimo grupė

 1. Inga Kulikauskė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 2. Violeta Lukauskienė, mokytoja.
 3. Vaiva Saakian, mokytoja.
 4. Audronė Puidokienė, mokytoja.
 5. Jolanta Jucienė, mokytoja.

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” internetinės svetainės atnaujinimo grupė

 1. Aušra Zarambienė, direktorė.
 2. Aušra Misevičienė, direktoriaus pavaduotoja .
 3. Jurga Uselienė, raštinės administratorė.
 4. Monika Bučkutė, specialistė. 
 5. Agnė Petrauskė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.  

 Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” kūrybinė darbo grupė

 1. Rasa Varanauskienė (pirmininkė).
 2. Inga Kulikauskė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (koordinatorė).
 3. Aušra Zarambienė, direktorė.
 4. Vilija Stonė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 5. Jolanta Gricevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
 6. Vilija Juškienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 7. Daiva Mamonovienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 8. Raimonda Kielienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 9. Ieva Kurmienė, neformaliojo (muzikos) ugdymo mokytoja.
 10. Justė Simonavičiūtė, neformaliojo ugdymo mokytoja.
 11. Jurga Uselienė, raštinės administratorė.

 

 

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” krizių valdymo grupė

 1. Aušra Zarambienė, direktorė (pirmininkė).
 2. Jurga Uselienė, raštinės administratorė (sekretorė).
 3. Daiva Kondrotienė, logopedė metodininkė.
 4. Aušra Misevičienė, direktoriaus pavaduotoja.
 5. Agnė Petrauskė, visuomenės sveikatos specialistė.
 6. Jolanta Jucienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

Organizacijoje įvyko sukrečiantis įvykis?

Capture-768x534

 

 

 

 


Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” mokytojų ir pagalbos mokytojui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

 1. Aušra Zarambienė, direktorė (pirmininkė).
 2. Rūta Monstavičienė, neformaliojo ugdymo mokytoja metodininkė.
 3. Daiva Kondrotienė, logopedė metodininkė.
 4. Ieva Minelgienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos  Švietimo skyriaus  vyr. specialistė, steigėjo deleguota atstovė.
 5. Jolanta Gricevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” vaiko gerovės komisija

 1. Aušra Zarambienė, direktorė (pirmininkė).
 2. Vida Garbenčienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (sekretorė).
 3. Inga Kulikauskė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (pirmininko pavaduotoja).
 4. Simona Rakauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 5. Jolanta Gricevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
 6. Sonata Čiuplienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 7. Agnė Petrauskė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.
 8. Daiva Kondrotienė, logopedė.

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” tėvų taryba

 1. Aurelija Mackevičienė (narys).
 2. Jūratė Jocienė (narys).
 3. Agnė Feizienė (narys).

 

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” socialiniai partneriai

 1. Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija. Statybininkų pr. 2, LT-94222 Klaipėda,  balsio@menugimnazija.lt, +370 463 40183
 2. Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija. Bandužių g. 4, LT-95261, Klaipėda, info@stulpinas.lt,  stulpino.mokykla@gmail.com, +370 463 24456
 3. Klaipėdos lopšelis-darželis “Berželis”. Mogiliovo g. 2, LT-95202 Klaipėda, berzelis@balticum-tv.lt, +370 463 24277
 4. Klaipėdos lopšelis-darželis “Aitvarėlis”. Laukininkų g. 54, LT- 95154 Klaipėda, ldaitvarelis@gmail.com, +370 463 22440
 5. Klaipėdos “Vyturio” progimnazija. Laukininkų g. 30, LT- 95149 Klaipėda, vyturioprogimnazija@gmail.com, +370 463 22283
 6. Klaipėdos universitetas. H. Manto g. 83, LT- 92294 Klaipėda, klaipedos.universitetas@ku.lt, +370 46938908
 7. Klaipėdos “Jeronimo Kačinsko “muzikos mokykla. Statybininkų pr. 5, LT-94327 Klaipėda,  kmmrastine@gmail.com, +370 46345831
 8. Klaipėdos valstybinė kolegija. Jaunystės g. 1, LT-91274 Klaipėda, info@kvk.lt, +370 46489132.
 9. Klaipėdos lopšelis-darželis “Volungėlė”. I. Simonaitytės g. 26, LT- 95135 Klaipėda, volungeleklaipeda@gmail.com
 10. Klaipėdos lopšelis-darželis “Žuvėdra”, Debreceno g. 24, 94145, Klaipėda, zuvedradl@gmail.com.
 11. Mažeikių lopšelis-darželis “Gintarėlis”, Draugystės g. 12 a, 89169, Mažeikiai, darzelisginatrelis@gmail.com, tel. nr. +370 433 71572.
 12. Klaipėdos lopšelis-darželis “Pumpurėlis”, Žardininkų g. 19, Klaipėda, el. p. l.d.pumpurelis@gmail.com, tel. 846 345914
 13.  Klaipėdos lopšelis-darželis”Vyturėlis”, Vyturio g. 17, Klaipėda, el. p. vyturelis17@gmail.com, tel nr. 84632691

    Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” mokytojų metodinė taryba

 1. Vida Garbenčienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (sekretorė).
 2. Liuda Staražinskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
 3. Modesta Paulauskienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
 4. Simona Rakauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 5. Inga Kulikauskė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 6. Lina Martišienė, ikimokyklnio ugdymo mokytoja.
 7. Vaiva Saakian, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.