Menu Close

Komisijos ir darbo grupės

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” įstaigos taryba

 1. Rūta Monstavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (pirmininkė).
 2. Jolanta Jucienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
 3. Jurga Uselienė, administratorė (sekretorė).
 4. Monika Bučkutė, specialistė (narė).
 5. Irena Gedvilienė, auklėtojo (mokytojo) padėjėja (narė).
 6. Jūratė Jocienė, ugdytinio mama (narė).
 7. Aurelija Mackevičienė, ugdytinio mama (narė).
 8. Agnė Feizienė, ugdytinio mama (narė).

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” vidaus audito koordinavimo grupė

 1. Inga Balsytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 2. Violeta Lukauskienė, mokytoja.
 3. Vaiva Saakian, mokytoja.
 4. Audronė Puidokienė, mokytoja.
 5. Jolanta Jucienė, mokytoja.

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” internetinės svetainės atnaujinimo grupė

 1. Aušra Zarambienė, direktorė.
 2. Inga Balsytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 3. Jurga Uselienė, raštinės administratorė.
 4. Monika Bučkutė, specialistė. 
 5. Rūta Jonikė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.  

 Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” kūrybinė darbo grupė

 1. Rasa Varanauskienė (pirmininkė).
 2. Inga Balsytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (koordinatorė).
 3. Aušra Zarambienė, direktorė.
 4. Vilija Stonė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 5. Jolanta Gricevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
 6. Vilija Juškienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 7. Daiva Mamonovienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 8. Raimonda Kielienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 9. Ieva Kurmienė, neformaliojo (muzikos) ugdymo mokytoja.
 10. Jurga Uselienė, raštinės administratorė.

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” krizių valdymo grupė

 1. Aušra Zarambienė, direktorė (pirmininkė).
 2. Jurga Uselienė, raštinės administratorė (sekretorė).
 3. Daiva Kondrotienė, logopedė metodininkė.
 4. Rūta Jonikė, visuomenės sveikatos specialistė.
 5. Jolanta Jucienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
 6. Renata Kapočienė, direktoriaus pavaduotoja.

Organizacijoje įvyko sukrečiantis įvykis?

Capture-768x534


Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” mokytojų ir pagalbos mokytojui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

 1. Aušra Zarambienė, direktorė (pirmininkė).
 2. Rūta Monstavičienė, neformaliojo ugdymo mokytoja metodininkė.
 3. Daiva Kondrotienė, logopedė metodininkė.
 4. Gintarė Mikutaitė-Bogdan, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos  Švietimo skyriaus  vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė.
 5. Margarita Uznienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” vaiko gerovės komisija

 1. Inga Balsytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (pirmininkė).
 2. Daiva Kondrotienė, logopedė (pirmininko pavaduotoja).
 3. Vida Garbenčienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (sekretorė).
 4. Lina Martišienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 5. Jolanta Gricevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
 6. Sonata Čiuplienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 7. Rūta Jonikė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” tėvų taryba

 1. Aurelija Mackevičienė (narys).
 2. Jūratė Jocienė (narys).
 3. Agnė Feizienė (narys)  

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” mokytojų metodinė taryba

 1. Vida Garbenčienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (sekretorė).
 2. Liuda Staražinskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
 3. Inga Balsytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 4. Lina Martišienė, ikimokyklnio ugdymo mokytoja.
 5. Vaiva Saakian, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” mokytojų  taryba

 1. Inga Balsytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (pirmininkė).
 2. Rasa Varanauskienė, neformaliojo ugdymo mokytoja (pirmininko pavaduotoja).
 3. Daiva Mamonovienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (sekretorė).
 4. Visi įstaigos pedagogai.

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” galimo psichologinio smurto ir mobingo darbe atvejų nagrinėjimo komisija

1. Jolanta Dngveckienė, komisijos pirmininkė.

2. Lilija Afanasjeva, komisijos pirmininko pavaduotoja.

 

 

 

Skip to content