Vizija

Sukurti šiuolaikišką, humanizmo idėjomis pagrįstą vaikų ugdymo įstaigą, kuri būtų atvira naujovėms, pasiruošusi pedagoginiame darbe derinti demokratijos, puikių tarpusavio santykių vertybes, taikant prioritetą meninei veiklai, vaikų meniniams sugebėjimams atskleisti, saviraiškai bei sveikatai ugdyti.

Misija

Įgyvendinti ikimokyklinio ugdymo programas, sudaryti sąlygas, užtikrinančias vaikų saugumą ir raidą, tenkinti ikimokyklinio amžiaus vaikų prigimtinius socialinius bei pažintinius poreikius.

Įgyvendinamos programos

  1. Klaipėdos lopšelio – darželio “Ąžuoliukas” ikimokyklinio ugdymo programa
  2. Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programa.
  3. Individuali “Ugdymo daile programa”.
  4. Individuali “Sveikatos ir fizinio ugdymo” programa.
  5. “Zipio draugai” – tarptautinė programa.

Jungtinės veiklos sutartys sudarytos su: lopšeliu-darželiu “Berželis”, Liudviko Stulpino pagrindine mokykla, Eduardo Balsio menų gimnazija.