Menu Close

Laimingas vaikas - laimingi ir mes !

Naujienos

Maloniai kviečiame susipažinti su naujienomis iš įstaigos gyvenimo, švenčių, renginių ir išvykų.

young-babysitter-with-passion-2021-08-26-15-43-21-utc.jpg

Įstaigos filosofija ir kryptys

Didžiausia lopšelio-darželio vertybė – tai pedagogo ir ugdytinio santykis, kuris grindžiamas ugdytinio šeimos ir pedagogo sąveika, kai kiekvienas vaikas pripažįstamas kaip unikali asmenybė.

Klaipėdos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

Aplinka

Darželyje sudarytos sąlygos visapusiškam vaiko gebėjimų, galių, saviraiškai ir kūrybai atsiskleisti. Yra sporto salė, muzikos salė, STEAM erdvė.

Pedagogai

Pedagogai dirba taikydami šiuolaikinius ugdymo(si) metodus, atsižvelgdami į individualius gebėjimus, poreikius, fizinę bei psichinę vaikų brandą.

Projektinė veikla

Įstaigoje priešmokyklinio ugdymo grupėse vykdoma tarptautinė programa „Zipio draugai“. Dalyvaujame įvairiuose sveikatingumo projektuose.

MUMS LABAI SVARBI JŪSŲ NUOMONĖ! PASIDALINKITE SAVO MINTIMIS!

Skip to content