Menu Close

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2024 metai

2024 METŲ KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

2023 metai

2023 M. METINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO ATASKAITA PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2023 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

2022 metai

2022 m. GRUODŽIO 31 d. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2022 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

2021 metai

2021m. GRUODŽIO 31 d. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

2020 metai

2020m. GRUODŽIO 31 d. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 m. KOVO 31 d. ATASKAITA

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2020 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

2019 metai

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

2019 m. GRUODŽIO 31 d. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019 BIRŽELIO 30d. DUOMENIS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

2018 metai

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 GRUODŽIO 31d. DUOMENIS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 RUGSĖJO 30d. DUOMENIS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 BIRŽELIO 30d. DUOMENIS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2018 KOVO 31d. DUOMENIS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 KOVO 31d. DUOMENIS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

2018 M. KOVO 31 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

2017 metai

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 GRUODŽIO 31d. DUOMENIS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 RUGSĖJO 30  D. DUOMENIS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL 2017 RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

2017 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

2017 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017m. KOVO  31d. DUOMENIS. 2017-05-05

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

2016 metai

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 GRUODŽIO 31d. DUOMENIS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

2016M. GRUODŽIO 31 D. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

Skip to content