KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

2020-2022mKorup.-planasatnaujintas  

 KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

 Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas -naujas 2021

PRANEŠIMAS APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO TEISĖS PAŽEIDIMĄ

-Pranešimo-forma-

ATMINTINĖ SUSIDŪRUS SU KORUPCIJA

Atmintinė

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS  2020 – 2022 METŲ PROGRAMA

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020 – 2022 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017–2019 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ 2016-2018 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ 2016-2018 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS PROGRAMA

Parsisiųsti Adobe PDF formatu