Menu Close

Posėdžiai ir susitikimai

2023 m. gegužės mėn.

2023-05-04, 13 val. – Apskritojo stalo diskusija „Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo iššūkiai“.

2023-05-10,  Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinės sąjungos narių  konferencija “Vadovas lyderis- misija įmanoma?”, (Vytauto g. 40, Palanga).

2023-05-11, “Saulučių” grupės šeimos šventė.

2023-05-12, “Jausmučių” ir “Bitučių” grupių šeimos šventė.

2023-05-15, 13 val. –Vaiko gerovės komisijos posėdis  Vaiko gerovės komisijos posėdis.

2023-05-16, 18 val. – Paskaita „Efektyvaus bendravimo su vaikais principai“, per Microsoft Teamsplatformą.

2023-05-17, ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių vadovų pasitarimas, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Liepų g. 11.

2023-05-18, “Lašelių”, “Ežiukų”, “Boružiukų” grupių šeimos šventė.

2023-05-19, “Pelėdžiukų” grupės išleistuvės.

2023-05-22, 13 val. – Vaiko gerovės komisijos posėdis.

2023-05-22, “Aitvarėlių” grupės šeimos šventė.

2023-05-24, “Jūreivėlių” grupės šeimos šventė.

2023-05-26, “Giliukų” grupės išleistuvės.

2023-05-29, “Nykštukų” grupės išleistuvės.

2023 m. balandžio mėn.

2023-04-05, 12 val. Viešųjų pirkimų tarnybos mokymai “Mažos vertės pirkimų vykdymo ypatumai” per Microsoft Teamsplatformą.

2023-04-05/2023-04-06 13 val. paskaita įstaigos bendruomenei „Pagalbos vaikui, šeimai ir ugdymo įstaigai teikimo modelis. Proceso eiga nuo vaiko sutikimo iki realios pagalbos“.

2023-04-05, 13:30 val. – nuotolinis švietimo įstaigų sutikinimas per Microsoft Teamsplatformą, kurio metu bus dalinamasi  dokumentų valdymo sistemos Avilys gerąja darbo patirtimi ir  vyks klausimų– atsakymų sesija.

2023-04-13, 13:00 val.  –”Ką apie BDAR turi žinoti kiekvienas darbuotojas?” per Microsoft Teamsplatformą.

2023 m. balandžio 20-21 d. – Druskininkų sanatorijos konferencija „Kiek gyva Geros mokyklos koncepcija darželyje“, (Maironio g. 22, Druskininkai).

2023 m. kovo mėn.

2023-03-13,  13 val. – Vaiko gerovės komisijos posėdis.

2023-03-14, 10 val. –  Susitikimą su EcoCost pirkimų valdymo sistemos diegėjais per Microsoft Teamsplatformą.

2023-03-15 , 10 val. – Klaipėdos miesto Ikimokylininių ugdymo įstaigų vadovų pasitarimas (Liepų g. 11, Klaipėda).

2023-03-22, 13 val. – paskaita įstaigos bendruomenei „Pagalbos vaikui, šeimai ir ugdymo įstaigai teikimo modelis. Proceso eiga nuo vaiko sutikimo iki realios pagalbos“.

2023-03-23, 10 val. „Skaidrumo akademijos“ nuotolinis renginys „Kaip organizacijose sukurti efektyvią interesų valdymo sistemą?“, per Microsoft Teamsplatformą.

2023-03-28, 14 val. – seminaras ,,Naujasis korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo modelis“ per Microsoft Teamsplatformą.

 

 

 

Skip to content