Menu Close

Vaiko maitinimas

Vaikai įstaigoje maitinami vadovaujantis Perspektyviniais valgiaraščiais, parengtais Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro ir patvirtintais Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2023 m. sausio  23 d. įsakymu Nr. J – 11.

Vaikų maitinimo laikas:

Pusryčiai – 8.20 val.

Pietūs – 11.50 val.

Vakarienė – 15.20 val.

Lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ maisto produktų tiekimo paslaugas teikia:

UAB „Solvingė“

AB „Žemaitijos pienas“

UAB „Klaipėdos duona“

UAB „Delikatesas“

 

Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę pasirinkti dienos maitinimų skaičių ir jį keisti 2 kartus per metus – rugsėjo mėnesio 1 d. ir vieną kartą per mokslo metus (pasirinktinai nuo pirmosios mėnesio dienos).  Tėvai (globėjai, rūpintojai), kurių vaikas kitu laiku pradėjo lankyti įstaigą, dienos maitinimų skaičių pasirenka pirmąją lankymo dieną. Prašymai (raštu) pateikiami prieš 10 kalendorinių dienų.

Adaptaciniu laikotarpiu, kuris gali būti taikomas naujai priimtiems vaikams vieną mėnesį, jeigu vaikas būna įstaigoje mažiau negu 4 valandas per dieną ir tėvai (globėjai, rūpintojai) pageidauja, kad vaikas nebūtų maitinamas, tėvams pateikus prašymą raštu atlyginimas už maitinimo paslaugą nemokamas.

Įstaigai vykdant ugdymo procesą, tėvai (globėjai, rūpintojai) savo kasmetinių atostogų metu turi teisę keturias savaites per metus nevesti vaiko į ugdymo įstaigą ir nemokėti atlyginimo už maitinimo paslaugą, pateikę prašymą raštu prieš 10 kalendorinių dienų.

 

INFORMUOJAME.

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,ĄŽUOLIUKAS”  dalyvauja ES programoje ,,Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose”. Šios programos siekis: užtikrinti, kad mūsų vaikai kasdien gautų vaisių ir daržovių, kuriose slypi visi svarbiausi vaikui reikalingi vitaminai. Vaisius ir daržoves (obuoliai, morkos, obuolių sultys) vaikai gauna nustatytą kiekį per mėnesį.

 

Gerb. Tėveliai, prašome pakalbėti su vaikučiais apie daržovių ir vaisių naudą vaiko organizmui. Jei Jūsų vaikutis alergiškas kuriam nors vaisiui ar daržovei, prašome informuoti grupės auklėtojas.

Mūsų įstaigoje vykdoma pieno programa ,,Pienas vaikams”.

Vaikas NEMOKAMAI gauna vieną iš šių produktų:   jogurtas ,,Dobilas” 125g indelyje, ekologiškas pienas „Dobilas“, sūrio lazdelės „PIK NIK“. Pieno produktų  vaikai gauna nustatytą kiekį per mėnesį.

Atlyginimas už maitinimo paslaugą tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu mažinamas 50 % , jeigu:

1. Šeima yra daugiavaikė, pateikus tai patvirtinančius dokumentus.

2. Vaikas turi didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, tai patvirtinus teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Abu vaiko tėvai yra bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų mokiniai arba universitetų, kolegijų nuolatinių studijų studentai.

4. Yra sunki šeimos materialinė padėtis dėl laikinai susidariusių aplinkybių ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos komisija priėmė sprendimą dėl lengvatos taikymo.

Atlyginimas už maitinimo paslaugą nemokamas, jeigu:

1.  Šeima gauna socialinę paramą ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius pateikė apie tai pranešimą.

2. Vaikas auga socialinės rizikos šeimoje ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija priėmė sprendimą dėl vaiko ugdymo.

Prašymai ir dokumentai, kurių pagrindu taikomos atlyginimo už maitinimo paslaugą lengvatos, pateikiami įstaigos vadovui, priimant vaiką į švietimo įstaigą. Duomenys apie lengvatos taikymą tikslinami kiekvienais kalendoriniais metais, o esant poreikiui gali būti tikslinami ir dažniau. Duomenys tikslinami rugsėjo mėnesį. Apie pasikeitusias aplinkybes, kai netenkama teisės į lengvatą, tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo nedelsdami pranešti įstaigos vadovui.

Prašymas  Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS, 2023 m.

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija)

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ”ĄŽUOLIUKAS” 15  DIENŲ VALGIARAŠTIS, 2023 m.

Valgiaraštis (lopšelis-darželis)

Atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, REGOS UGDYMO CENTRO Socialinio ugdymo skyriaus mokiniams ar dalyviams,  darbuotojams, DIRBANTIEMS ĮSTAIGOJE

Atsisiųsti Adobe PDF formatu

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, ATLYGINIMO DYDŽIO IR JO PERSKAIČIAVIMO METODIKOS NUSTATYMO  2021 m. liepos 22 d. Nr. T2-172

Atsisiųsti Adobe PDF formatu

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO nR. T2-143 „DĖL ATLYGINIMO už maitinimo paslaugą KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO 2016 m. liepos 28 d. Nr. T2-191

Parsisųsti Adobe PDF formatu

Skip to content