atsisiųsti

Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą įkainių pasikeitimo!

Keičiasi nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Kviečiame susipažinti su Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T2-172 “ Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo“ pakeitimo“