Entries by simona

Tarptautinė vaikų gynimo diena

Vaikai – tai mūsų gyvenimas, mūsų viltis, tikėjimas, stiprybė. 1949 m. Tarptautinėje moterų federacijos sesijoje buvo įteisinta birželio 1-oji – Tarptautinė vaikų gynimo diena, o pirmą kartą ji paminėta 1950 m. Šią dieną visuomenei primenama apie būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teises. Vaikai turi teisę augti šeimose, turėti mamą ir tėtę, eiti į darželį ar […]

LIK SVEIKAS, DARŽELI!

Basakojė vaikystė jau bėga Siauručiu takučiu pro mane. Nusinešdama pasakų glėbį Ir vaikystės gražias svajones. 27 d., ir 28 d. šventiškai pasipuošę mažieji mūsų absolventai nuoširdžiai dainavo, šoko, deklamavo eilėraštukus. Susirinkusius sveikino lopšelio-darželio direktorė, gražius atsisveikinimo žodžius ir grupių mokytojos bei įteikė priešmokyklinio ugdymo programos baigimo diplomus. Visiems priešmokyklinukams linkime drąsos, sėkmės, daug naujų draugų […]

ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO SKYRIAUS VEDĖJO 2021 M. VASARIO 22 D. ĮSAKYMO NR. ŠV1-38 „DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, DARBO VASAROS MĖNESIAIS 2021 METAIS“ PAKEITIMO

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymas dėl švietimo skyriaus vedėjo 2021 m. Vasario 22 d. Įsakymo Nr. Šv1-38 „Dėl švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, darbo vasaros mėnesiais 2021 metais“ pakeitimo.  Įsakymas: Parsisiųsti Adobe PDF formatu

Patyriminio ugdymo projektas

2021 m., nuo vasario 15 d., iki birželio 15 d., įstaigoje buvo vykdomas Klaipėdos m., ikimokyklinių įstaigų neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) metodinio būrelio inicijuotas projektas „Patyriminio ugdymo galimybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinėje veikloje“. Projektą vykdė kūno kultūros mokytoja metodininkė Rūta Monstavičienė.  Vaikams buvo siūloma patiems atrasti, kurti judėjimo užduotis tiek sporto salėje, tiek […]

10 grupės vaikučių “Giliuko kelionė po Klaipėdą”

10 grupės vaikučiai ir mokytojos: V. Budrienė, V. Lukauskienė dalyvavo Respublikiniame ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų kūrybiniame projekte “Giliuko kelionės po Lietuvą”.  Projekto tikslas – skatinti Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų “Ąžuolas”, “Ąžuoliukas”, “Ąžuolėlis” tarpusavio bendradarbiavimą.  Vaikai piešė piešinius tema: “Giliuko kelionė po Klaipėdą”.  Giliukas keliavo prie Baltijos jūros, žaidė su delfinais, pramogavo Dinozaurų […]

3 grupės vaikučių „Mamyčių dienos“ paminėjimas

3 grupės vaikučiai su savo mokytojomis Simona Rakauskienė ir Inga Vaitiekaitiene surengė šventines veiklas vaikams „Mamyčių dienos“ proga. Vaikai ruošė mamoms sveikinimo atvirutes, kepė savo mažomis rankutėmis skanumynus mamai, bei paruošė virtualų pasirodymą – programėlę iš visos savo mažos širdelės su eilėraščiais ir dainomis.    

Atvelykio rytmetys “Rieda margučiai” 2021-04-06

Balandžio 6 d., 6 grupės vaikučiai minėjo Atvelykio rytmetį “Rieda margučiai”. Atvelykio rytmečio metu vaikučiai margino margučius, surengė parodėlę, mėgdžiojo paukštelius, šoko bei dainavo dainelė/ ratelį “Garnys, garnys”, žaidė žaidimą “Rieda margučiai”.