atsisiųsti

Dalinamės mūsų priešmokyklinio ugdymo mokytojos Modestos Paulauskienės rašytu moksliniu straipsniu “Tėvų ir ikimokyklinio ugdymo mokytojų bendradarbiavimas nuotolinio ugdymo(si) metu”.

Forumo_leidinys_KU