ĮSAKYMAS DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2016 M. RUGSĖJO 19 D. ĮSAKYMO NR. AD1-2836 „DĖL UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PREVENCIJOS KLAIPĖDOS MIESTO UGDYMO ĮSTAIGOSE PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Parsisiųsti Adobe PDFformatu