Menu Close

Dėl priešmokyklinio ugdymo nuo 2023 m. rugsėjo 1d.

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. pereinama prie priešmokyklinio ugdymo teikimo 5 metų vaikams.
* Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikams, kuriems 5 metai sueina iki tų metų balandžio 30 d. arba rugsėjo 1 d. arba 6 metai sueina tais kalendoriniais metais.
Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikams, gimusiems:
2018 m. sausio–balandžio 30 d.;
2018 m. sausio–rugsėjo 1 d.;
2017 m. sausio–gruodžio mėnesiais.

Nuo 2024 m.
* Šiais ir visais kitais metais priešmokyklinis ugdymas teikiamas taip pat kaip 2023 m., vadovaujantis Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymu.
Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikams, gimusiems:
2019 m. sausio–balandžio 30 d.;
2019 m. sausio–rugsėjo 1 d.;
2018 m. sausio–gruodžio mėnesiais.

Švietimo įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/asr

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.460922/asr

 

Skip to content