atsisiųsti

Kalėdinę pasaką kurkime kartu!

Gruodžio mėnesį  įstaigoje vyko kūrybinis projektas – paroda  ,,Kalėdinę pasaką kurkime kartu“. Projekto tikslas – skatinti vaikus domėtis knygelėmis, turtinti žodyną bei plėtoti sakytinės kalbos gebėjimus, ugdyti vaikų saviraišką, suburti ugdymo įstaigos bendruomenę bendrai veiklai.

Projektas buvo vykdomas  etapais:

I etapas: pasakos  kūrimas.

II etapas: laisvai pasirinktomis meninės raiškos priemonėmis perkelti savo pasakos idėją (pasakų herojus, siužetą ir pan.) į A2 formato lapą.

III etapas: skaitmeninės knygos kūrimas.

https://read.bookcreator.com/l4VcdbS0o0zGWbmg2z7gzD1UXYGerDebtgoguY87SxI/_N9eyQ2GSRCKy0k0-8wEDA?fbclid=IwAR2Ou1OZHK6awKXRAXwQY6zi9x2d-inL8I7R-krjZYKbdu4PzOLlHXgG-NE