6 g. 1

PROJEKTAS “IŠ MOTUŽĖS SKRYNALĖS PERLALIAI BYRĖJO…”

Mažieji 6 grupės lopšelio vaikučiai ir jų ikimokyklinio ugdymo mokytoja Modesta Paulauskienė 2020 metų žiemą-pavasarį dalyvavo ilgalaikiame respublikinio pripažinimo sulaukusiame projekte “Iš Motužės skrynalės perlaliai byrėjo…”, kuris vyko tarptautinėje “eTwinning” platformoje. Šioje programoje įvarių šalių pedagogai gali dalintis idėjomis, kurti, įgyvendinti ir dalyvauti projektuose. Už bendradarbiavimą, kūrybiškumą, kokybišką dalyvavimą ir įgyvendintas veiklas jo metu, ikimokyklinio ugdymo mokytoja ir ugdytiniai apdovanoti “eTwinning” kokybės ženkleliu.
Projekto tikslas – pasidalyti sukaupta ankstyvojo amžiaus vaikų etninės kultūros ugdymosi darželyje patirtimi, taikant šiam amžiui priimtinus būdus ir metodus.
Projekto metu vaikai iš arčiau susipažino su mūsų šalies etnokultūra muzikinių ir meninių veiklų metu; tai leido vaikams patirti, išgirsti ir prisiliesti prie mūsų šalies kultūrinio paveldo žaismingai, lengvai, kūrybiškai ir svarbiausia – įsimintinai. Dar iki pat šiol grupėje skamba projekto metu atrastos lietuvių liaudies lopšinės, galima išgirsti sekamas pasakas ir žaidžiami naujai atgimę žaidimai.

Projekto sklaida: http://www.svietimonaujienos.lt/projektas-is-motuzes-skrynales-perlaliai-byrejo/

Projekto el. knyga: https://www.storyjumper.com/book/read/80222915/5e6ec9e2d0645#page/1

6 g. 1

6 g. 2

6 g. 3

6 g. 4