Menu Close

Metodinė diena ,,Įtraukiojo ugdymo iššūkius, įstaigos bendruomenė įveikia kartu”

IMG_7039IMG_7038IMG_7037IMG_7036IMG_7035IMG_7043 IMG_7042IMG_7041

 

2022 m. lapkričio 28 d. Klaipėdos lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas” vyko metodinė diena ,,Įtraukiojo ugdymo iššūkius, įstaigos bendruomenė įveikia kartu”. Joje dalyvavo 4 Klaipėdos lopšelių-darželių atstovai: “Ąžuoliuko”, ,,Aitvarėlio”, “Volungėlės” ir “Žuvėdros”. Mokytojai ir vadovai dalinosi gerąja patirtimi, ugdant SUP turinčius vaikus. Pranešimuose  buvo akcentuota, kad sėkmingas įtraukusis ugdymas vyksta tuomet, kai jame dalyvauja visa darželio bendruomenė: mokytojai, pagalbos vaikui specialistai, mokytojų padėjėjai ir, žinoma, ugdytinių tėvai. Šiandien įtraukusis ugdymas aktualus, kaip niekada. Džiaugiamės pedagogais, kurie ieško naujų metodų ir būdų, kaip suprasti vaiką ir jam padėti. Juk bendrabarbiaujant iššūkius įveikti daug lengviau.  Dėkojame  dalyviams, parengusiems ir pristačiusiems pranešimus, darželių vadovams, kurių dalyvavimas metodinėje dienoje dar kartą įrodė temos aktualumą ir  bendrystės svarbą.