Sveikinimas

ĮSAKYMAS DĖL GRUPĖS VEIKLOS SUSTABDYMO LOPŠELYJE-DARŽELYJE “ĄŽUOLIUKAS” 2020 m. gruodžio 18 d.

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

logotipas solidarumo bėgimas

Solidarumo bėgimas 2020

Lopšelis-darželis ” Ąžuoliukas” prisijungia prie organizacijos “Gelbėkit vaikus” Solidarumo bėgimo 2020.

Kviečiame bendruomenės narius: vaikus, darbuotojus, tėvus aktyviai dalyvauti bėgime ir paremti Lietuvos bei Ukrainos vaikus.

Daugiau informacijos apie Solidarumo bėgimą 2020 rasite PDF formate.

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

Kreidelės

INFORMACIJA TĖVAMS, KURIŲ VAIKAI NUO 2020 M. RUGSĖJO 1 D. BUS PRISKIRTI Į LOPŠELĮ DARŽELĮ „ĄŽUOLIUKAS“

Nuo gegužės 18 d. iki 29 d. bus formuojamos ir sudaromos naujos grupės bei priskiriami vaikai, kurie pradės lankyti įstaigą nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Karantino laikotarpiu, siekiant išvengti žmogiškojo kontakto, p r a š o m e dokumentus patvirtinančius vaiko lankymą, o taip pat dokumentus susijusius su vaiko priėmimu t.y:

 prašymą dėl vaiko priėmimo;

 gimimo liudijimo kopiją;

 pagal poreikį dokumentus (jų kopijas), patvirtinančius priėmimo prioritetą;

 Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos ar gydytojo specialisto vaiko sveikatos būklės įvertinimo pažymą (jei vaikas turi specialiųjų ugdymo poreikių). siųsti elektroniniu paštu azuoliukas67@gmail.com arba įmesti į pašto dėžutę (esančią prie vidinio kiemo durų ties mašinų stovėjimo aikštele).

 Tėvai, į Sistemos pagrindu priskirtą Įstaigą, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimų apie priskyrimą gavimo privalo:

 susisiekti su Įstaiga ir pateikti su vaiku priėmimu susijusius dokumentus (kopijas);

 informuoti telefonu, elektroniniu ar registruotu laišku Įstaigų vadovus apie kitas dokumentų (kopijų) pateikimo datas, jeigu dėl ligos, išvykimo ar kitų svarbių priežasčių nustatytu terminu atvykti į Įstaigą jie negali. Tėvai, atsisakantys jų vaikui priskirtos Įstaigos, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie priskyrimą gavimo privalo informuoti Įstaigą asmeniškai, telefonu, elektroniniu ar registruotu laišku;

 jeigu tėvai per nustatytą 10 kalendorinių dienų terminą nepatvirtina savo sutikimų arba atsisakymų ugdyti vaiką priskirtoje Įstaigoje arba priskirtai

Įstaigai nepateikia reikiamų dokumentų (kopijų), Įstaigos darbuotojas-administratorius įspėja tėvus telefonu ar elektroniniu laišku dėl vaiko išregistravimo iš Sistemos. Įstaigos darbuotojas-administratorius po 3 kalendorinių dienų nuo pateikto įspėjimo, Sistemoje pažymi vaiko neatvykimą ir išregistruoja vaiką iš Sistemos.

89775084_1643555069130374_3702728762291388416_n (1)

Dėmesio!

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. BALANDŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-413 „DĖL 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ PASITARIMO PROTOKOLAS