Įsakymas dėl priešmokyklinio, pradinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo

Isakymas+del+BP+tvirtinimo_08-18

02_Priesmokyklinio_BP_projektas-G

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “ĄŽUOLIUKAS” NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO DAILĖS IR TECHNOLOGIJŲ UDYMO PROGRAMA 2022 m.

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO DAILĖS IR TE HNOLOGIJŲ UGDYMO PROGRAMAPROGRAMA

 KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “ĄŽUOLIUKAS” NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PAŽINIMO IR TYRINĖJIMO PROGRAMA 2022 m.

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PAŽINIMO IR TYRINĖJIMO PROGRAMA

 PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA 2018 m.

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

 KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “ĄŽUOLIUKAS” NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO SVEIKATOS SAUGOJIMO PROGRAMA 2014 m.

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

 KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “ĄŽUOLIUKAS” NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MENINIO UGDYMO PROGRAMA 2014 m.

 Parsisiųsti Adobe PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “ĄŽUOLIUKAS” NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FIZINIO UGDYMO PROGRAMA 2014 m.

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “ĄŽUOLIUKAS” NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO KERAMIKOS GEBĖJIMŲ UGDYMO PROGRAMA 2017 m.

Parsisiųsti Adobe PDF formatu