direktorės foto

              Direktorė

        Aušra Zarambienė

               Darbo laikas    

        I ,  II  8.00 – 17.00

             III  9.00 – 18.00

         IV  8.00 – 17.00

           V   8.00 – 15.45

        

               Telefonas

             866743133

             

             DARBO PATIRTIS

2020 12 15 Klaipėdos lopšelio-darželio “Ąžuoliukas” direktorė

2007 08  01 iki 2020 12 14  Auklėtoja – metodininkė, Klaipėdos lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“. 

2000 09 06 iki 2007 03 21 Kūno kultūros, pradinių klasių ir prailgintos dienos grupės mokytoja.

Klaipėdos „Vaivorykštės tako “ nevalstybinė pradinė mokykla.

             

 

 

            IŠSILAVINIMAS

1999 – 2001 m. Edukologijos krypties Kūno kultūros pedagogikos studijų programa,

suteiktas edukologijos Magistro kvalifikacinis laipsnis. Klaipėdos universitetas.

1994 – 1999 m. Vaikystės pedagogikos studijų programa su papildoma Kūno kultūros programa, 

edukologijos  Bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir vaikų auklėtojo – pradžios mokyklos mokytojo

bei vaikų kūno kultūros mokytojo profesinės kategorijos. Klaipėdos universitetas.

 

     

              KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

2012 05 22 suteikta metodininko kvalifikacinė kategorija.

2002  06 10 suteikta vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija.

 

              

     NARYSTĖ VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE, KITA VEIKLA

Data (nuo–iki)

Organizacija, pareigos/atsakomybės

2019 07 25 iki 2020 12 05

Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo tarybos narė.

2015 07 17 iki šiol

Klaipėdos miesto šeimos tarybos narė.

2018 11 12 iki 2020 12 10

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto lopšelio- darželio „Ąžuoliukas“ profesinės organizacijos pirmininkė.

2017 10  23 iki 2020 12 05

Asociacijos Vakarų Lietuvos tėvų forumo pirmininkė.

2017 01 10 -2017 10 23

Asociacijos Vakarų Lietuvos tėvų forumo laikinoji pirmininkė.

2013 – 2017  01 10

Asociacijos Vakarų Lietuvos tėvų forumo projektų vadovė.

 2013 – 2017 12 13

Klaipėdos Liudviko Stulpino  progimnazijos  tėvų tarybos pirmininkė.

2017 05 11 iki 2020 08 31

Klaipėdos Liudviko Stulpino  progimnazijos mokinių priėmimo komisijos narė.

 2013 iki 2020 08 31

Klaipėdos Liudviko Stulpino  progimnazijos  mokyklos  tarybos narė.

 2013 – 2016 m

Klaipėdos Marių  vietos bendruomenės tarybos narė.

2015  09 29 iki 2021 01 18

Dalyvavau Klaipėdos miesto savivaldybės komisijoje dėl vaikų priėmimo į ikimokyklines ir priešmokyklines grupes.

 

     

 

 pavaduotojosfoto2

      Direktorės  pavaduotoja ugdymui

          Virginija Puplauskė

  

              Telefonas

             864653778

 

            DARBO PATIRTIS

Nuo 2020-05-04 Klaipėdos l.-d.“Ąžuoliukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nuo 2003-12-30  priešmokyklinio ugdymo mokytoja Klaipėdos l.-d.“Eglutė“,

Nuo 1998-10-01 ikimokyklinio ugdymo pedagogė Klaipėdos l.-d.“Eglutė“,

Nuo 1994-01-01 ikimokyklinio ugdymo pedagogė Klaipėdos l.-d.“Pušaitė“,

Nuo 1992-05-01  ikimokyklinio ugdymo pedagogė Klaipėdos l.-d.“Aitvarėlis“.

 

 

 IŠSILAVINIMAS IR KVALIFIKACIJA

2003-12-30 m. įgyta priešmokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacija.

2001-10-09 m. suteikta auklėtojos metodininkės kvalifikacinė kategorija. 

1997-03-03 m. suteikta vyresniojo auklėtojo kvalifikacijos kategorija.  

1996-05-27 m. baigtos studijos pagal ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos studijų programą,

įgytas aukštasis mokslas ir suteikta ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija.