Elena Plioraitienė

direktorė

Gimė 1955 m. rugpjūčio 18 d. Šilutės rajone.

Išsilavinimas

 • Klaipėdos Antano Venclovos pedagoginė mokykla 1971-1974 m.
 • 1984 m. baigė Šiaulių Kazio Preikšo pedagoginio instituto ikimokyklinio auklėjimo fakultetą ir įgijo ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos specialybę.

Darbo patirtis

 • Nuo 1974 m. iki 1977 m. dirbo auklėtoja Kauno lopšelyje-darželyje Nr. 22.
 • Nuo 1977 m. iki 1979 m. dirbo auklėtoja Klaipėdos lopšelyje-darželyje Nr. 55.
 • Nuo 1979 m. iki 1981 m. dirbo auklėtoja Klaipėdos lopšelyje-darželyje Nr. 60.
 • Nuo 1981 m. iki 1990 m. dirbo vedėja Klaipėdos lopšelyje-darželyje Nr. 9.
 • Nuo 1990 m. paskirta į lopšelį darželį “Ąžuoliukas” direktore.
 • 2001-2003 m. Klaipėdos apskrities švietimo tarybos narys.
 • 2002-2004 m. Klaipėdos ikimokyklinių įstaigų vadovų tarybos narys.
 • 2004 m. Švietimo skyriaus deleguotas asmuo pedagogų atestacinėje komisijoje.

Kvalifikacija

 • 1994 m. prioritetine tvarka suteikta auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
 • 1997 m. įgyta antroji vadybinė kategorija.

 

resz_direktore