Informacija ruošiama

 

 

 
   

        pavaduotojosfoto2

      Direktorės  pavaduotoja ugdymui

          Virginija Lukauskienė

            gimimo metai 1973 01 27

            DARBO PATIRTIS

Nuo 1992-05-01  ikimokyklinio ugdymo pedagogė Klaipėdosl.-d.“Aitvarėlis“,

Nuo 1994-01-01 ikimokyklinio ugdymo pedagogė Klaipėdosl.-d.“Pušaitė“,

Nuo 1998-10-01 ikimokyklinio ugdymo pedagogė Klaipėdosl.-d.“Eglutė“,

Nuo 2003-12-30  priešmokyklinio ugdymo mokytoja Klaipėdosl.-d.“Eglutė“,

Nuo 2020-05-04 Klaipėdos l.-d.“Ąžuoliukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

 IŠSILAVINIMAS IR KVALIFIKACIJA

1996-05-27 m. baigtos studijos pagal ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos studijų programą,

įgytas aukštasis mokslas ir suteikta ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija.

Diplomą AA Nr. 000723 išdavė Klaipėdos Universitetas.

 

1997-03-03 m. suteikta vyresniojo auklėtojo kvalifikacijos kategorija.

Pažymėjimą A Nr. 024796 išdavė Lietuvos respublikos Švietimo ir Mokslo ministerija.

 

2001-10-09 m. suteikta auklėtojos metodininkės kvalifikacinė kategorija.

Pažymėjimą A Nr. 063674 išdavė Lietuvos respublikos Švietimo ir Mokslo ministerija;

 

2003-12-30 m. įgyta priešmokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacija.

Pažymėjimą  Nr.7381 išdavė Klaipėdos m. pedagogų švietimo ir kultūros centras.