Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” taryba

 1. Gailutė Sakalauskienė, auklėtoja (pirmininkė).
 2. Rita Ragauskienė (sekretorė).
 3. Aiva Petrauskienė, bendrosios praktikos slaugytoja.
 4. Emilija Vaišnorienė, auklėtojos padėjėja.
 5. Genovaitė Vilkienė, auklėtojos padėjėja.
 6. Monika Gibiežienė, ugdytinio mama.

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” darbo taryba

 1. Daiva Kondrotienė, logopedė (pirmininkė).
 2. Margarita Uznienė, auklėtoja.
 3. Emilija Vaišnorienė, auklėtojos padėjėja.

 


Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” vidaus audito koordinavimo grupė

 1. Elvyra Makačinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 2. Aušra Misevičienė, direktoriaus pavaduotoja.
 3. Violeta Lukauskienė, auklėtoja.
 4. Daiva Kondrotienė, logopedė.
 5. Raimonda Kielienė, auklėtoja.
 6. Sandra Ramonienė, auklėtoja.
 7. Audronė Puidokienė, auklėtoja.

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” internetinės svetainės atnaujinimo grupė

 1. Elena Plioraitienė, direktorė.
 2. Elvyra Makačinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 3. Aušra Misevičienė, direktoriaus pavaduotoja .
 4. Rita Ragauskeinė, sekretorė.
 5. Giedrė Dobravolskienė, meninio ugdymo mokytoja.
 6. Sandra Ramonienė, auklėtoja.
 7. Rūta Monstavičienė, auklėtoja metodininkė.
 8. Genovaitė Užkurienė, specialistė.

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” mokytojų ir pagalbos mokytojui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

 1. Elena Plioraitienė, direktorė (pirmininkė).
 2. Rūta Monstavičienė, auklėtoja metodininkė.
 3. Daiva Kondrotienė, logopedė metodininkė.
 4. Stefanija Vancevičienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus Ugdymo kokybės ir kaitos poskyrio vyr. specialistė, steigėjo deleguota atstovė.
 5. Jolanta Gricevičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.
 6. Monika Gibiežienė, ugdytinio mama, įstaigos tarybos atstovas.

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” vaiko gerovės komisija

 1. Elvyra Makačinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (pirmininkė)
 2. Giedrė Dobravolskienė, meninio ugdymo mokytoja (sekretorė).
 3. Aiva Petrauskienė, bendrosios praktikos slaugytoja.
 4. Liudmila Staražinskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.
 5. Daiva Kondrotienė, logopedė.