Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” įstaigos taryba

 1. Inga Kulikauskė, mokytoja (pirmininkė).
 2. Lilija Afanasjeva mokytoja (sekretorė).
 3. Margarita Uznienė, mokytoja.
 4. Elbina Triuškienė, auklėtojos padėjėja.
 5. Marija Raznienė, auklėtojos padėjėja.
 6. Daiva Ūkanytė, ugdytinio mama.
 7. Justina Vainauskienė, ugdytinio mama.

 


Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” profesinė organizacija

 1. Aušra Zrambienė, mokytoja (pirmininkė).
 2. Vilija Labašauskienė mokytoja (sekretorė).
 3. Jolanta Gricevičienė, mokytoja (narė).
 4. Vilhelmina Burdienė, mokytoja (narė).
 5. Danutė Danilavičienė, sandėlininkė.

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” vidaus audito koordinavimo grupė

 1. Elvyra Makačinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 2. Aušra Misevičienė, direktoriaus pavaduotoja.
 3. Violeta Lukauskienė, mokytoja.
 4. Nijolė Jadenkienė mokytoja.
 5. Raimonda Kielienė, mokytoja.
 6. Audronė Puidokienė, mokytoja.
 7. Indrė Sakalauskienė, neformalaus ugdymo mokytoja.

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” internetinės svetainės atnaujinimo grupė

 1. Elena Plioraitienė, direktorė.
 2. Elvyra Makačinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 3. Aušra Misevičienė, direktoriaus pavaduotoja .
 4. Rita Ragauskeinė, sekretorė.
 5. Virginija Kvasaitė, meninio ugdymo mokytoja.
 6. Rūta Monstavičienė, neformaliojo ugdymo mokytoja.

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” mokytojų ir pagalbos mokytojui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

 1. Elena Plioraitienė, direktorė (pirmininkė).
 2. Rūta Monstavičienė, auklėtoja metodininkė.
 3. Daiva Kondrotienė, logopedė metodininkė.
 4. Stefanija Vancevičienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus Ugdymo kokybės ir kaitos poskyrio vyr. specialistė, steigėjo deleguota atstovė.
 5. Jolanta Gricevičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.
 6. Justina Vainauskienė, ugdytinio mama, įstaigos tarybos atstovas.

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” vaiko gerovės komisija

 1. Elvyra Makačinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (pirmininkė)
 2. Modesta Paulauskienė, mokytoja.
 3. Daiva Mamonovienė, mokytoja.
 4. Liudmila Staražinskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.
 5. Daiva Kondrotienė, logopedė.