Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” įstaigos taryba

 1. Rūta Monstavičienė, neformaliojo ugdymo mokytoja (pirmininkė).
 2. Lilija Afanasjeva mokytoja (sekretorė).
 3. Sonata Čiuplienė, mokytoja.
 4. Elbina Triuškienė, auklėtojos padėjėja.
 5. Marija Raznienė, auklėtojos padėjėja.
 6. Daiva Ūkanytė, ugdytinio mama.
 7. Justina Vainauskienė, ugdytinio mama.

 


Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” profesinė organizacija

 1. Aušra Zrambienė, mokytoja (pirmininkė).
 2. Vilija Labašauskienė mokytoja (sekretorė).
 3. Jolanta Gricevičienė, mokytoja (narė).
 4. Vilhelmina Burdienė, mokytoja (narė).
 5. Danutė Danilavičienė, sandėlininkė.

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” vidaus audito koordinavimo grupė

 1. Aušra Misevičienė, direktoriaus pavaduotoja.
 2. Violeta Lukauskienė, mokytoja.
 3. Nijolė Jadenkienė mokytoja.
 4. Raimonda Kielienė, mokytoja.
 5. Audronė Puidokienė, mokytoja.
 6. Indrė Sakalauskienė, neformalaus ugdymo mokytoja.

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” internetinės svetainės atnaujinimo grupė

 1. Elena Plioraitienė, direktorė.
 2. Aušra Misevičienė, direktoriaus pavaduotoja .
 3. Rita Ragauskeinė, sekretorė.
 4. Virginija Kvasaitė, meninio ugdymo mokytoja.
 5. Rūta Monstavičienė, neformaliojo ugdymo mokytoja. 
 6. Indrė Sakalauskienė, neformalaus ugdymo mokytoja.

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” mokytojų ir pagalbos mokytojui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

 1. Elena Plioraitienė, direktorė (pirmininkė).
 2. Rūta Monstavičienė, auklėtoja metodininkė.
 3. Daiva Kondrotienė, logopedė metodininkė.
 4. Stefanija Vancevičienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus Ugdymo kokybės ir kaitos poskyrio vyr. specialistė, steigėjo deleguota atstovė.
 5. Jolanta Gricevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
 6. Justina Vainauskienė, ugdytinio mama, įstaigos tarybos atstovas.

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” vaiko gerovės komisija

 1. Elena Plioraitienė, direktorė (pirmininkė, laikinai einanti pareigas).
 2. Vilhelmina Burdienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (sekretorė).
 3. Agnė Girdauskaitė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.
 4. Liudmila Staražinskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
 5. Jolanta Gricevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
 6. Daiva Kondrotienė, logopedė.