Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” įstaigos taryba

 1. Rūta Monstavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (pirmininkė).
 2. Inga Kulikauskė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (pirmininko pavaduotoja).
 3. Jurga Uselienė, administratorė (sekretorė).
 4. Modesta Paulauskienė, mokytoja (narė).
 5. Monika Bučkutė, specialistė (narė).
 6. Irena Gedvilienė, auklėtojo (mokytojo) padėjėja (narė).
 7. Jūratė Jocienė, ugdytinio mama (narė).
 8. Aurelija Mackevičienė, ugdytinio mama (narė).
 9. Agnė Feizienė, ugdytinio mama (narė).

 


 

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” darbo taryba

 1. Vilhelmina Burdienė, mokytoja, (pirmininkė).
 2. Vaiva Saakin, mokytoja, (sekretorė).
 3. Aistė Juknevičienė, auklėtojos padėjėja, (narė).

 

 


Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” vidaus audito koordinavimo grupė

 1. Virginija Puplauskė, direktoriaus pavaduotoja.
 2. Violeta Lukauskienė, mokytoja.
 3. Vaiva Saakian ,mokytoja.
 4. Simona Čepaitienė, meninio ugdymo mokytoja.
 5. Audronė Puidokienė, mokytoja.
 6. Jolanta Jucienė,  mokytoja.

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” internetinės svetainės atnaujinimo grupė

 1. Aušra Zarambienė, direktorė.
 2. Aušra Misevičienė, direktoriaus pavaduotoja .
 3. Jurga Uselienė, raštinės administratorė.
 4. Monika Bučkutė, specialistė. 
 5. Agnė Petrauskė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” mokytojų ir pagalbos mokytojui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

 1. Aušra Zarambienė, direktorė (pirmininkė).
 2. Rūta Monstavičienė, neformaliojo ugdymo mokytoja metodininkė.
 3. Daiva Kondrotienė, logopedė metodininkė.
 4. Ieva Minelgienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus Ugdymo kokybės ir kaitos poskyrio vyr. specialistė, steigėjo deleguota atstovė.
 5. Jolanta Gricevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” vaiko gerovės komisija

 1. Aušra Zarambienė, direktorė (pirmininkė).
 2. Vida Garbenčienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (sekretorė).
 3. Agnė Petrauskė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.
 4. Inga Kulikauskė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 5. Simona Rakauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 6. Jolanta Gricevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” tėvų taryba

 1. Aušra Zarambienė (pirmininkė).
 2. Rūta Monstavičienė (sekretorė).
 3. Aurelija Mackevičienė (narys).
 4. Jūratė Jocienė (narys).
 5. Agnė Feizienė (narys). 

 

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” socialiniai partneriai

 1. Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija. Statybininkų pr. 2, LT-94222 Klaipėda,  balsio@menugimnazija.lt, +370 463 40183
 2. Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija. Bandužių g. 4, LT-95261, Klaipėda, info@stulpinas.lt,  stulpino.mokykla@gmail.com, +370 463 24456
 3. Klaipėdos lopšelis-darželis “Berželis”. Mogiliovo g. 2, LT-95202 Klaipėda, berzelis@balticum-tv.lt, +370 463 24277
 4. Klaipėdos lopšelis-darželis “Aitvarėlis”. Laukininkų g. 54, LT- 95154 Klaipėda, ldaitvarelis@gmail.com, +370 463 22440
 5. Klaipėdos “Vyturio” progimnazija. Laukininkų g. 30, LT- 95149 Klaipėda, vyturioprogimnazija@gmail.com, +370 463 22283
 6. Klaipėdos universitetas. H. Manto g. 83, LT- 92294 Klaipėda, klaipedos.universitetas@ku.lt, +370 46938908
 7. Klapėdos “Jeronimo Kačinsko “muzikos mokykla. Statybininkų pr. 5, LT-94327 Klaipėda,  kmmrastine@gmail.com, +370 46345831
 8. Klaipėdos valstybinė kolegija. Jaunystės g. 1, LT-91274 Klaipėda, info@kvk.lt, +370 46489132.

    Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” mokytojų metodinė taryba

 1. Vida Garbenčienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (sekretorė).
 2. Liuda Staražinskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
 3. Modesta Paulauskienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
 4. Simona Rakauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 5. Inga Kulikauskė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.