Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” įstaigos taryba

 1. Rūta Monstavičienė, neformaliojo ugdymo mokytoja (pirmininkė).
 2. Lilija Afanasjeva mokytoja (sekretorė).
 3. Sonata Čiuplienė, mokytoja.
 4. Elbina Triuškienė, auklėtojos padėjėja.
 5. Marija Raznienė, auklėtojos padėjėja.
 6. Daiva Ūkanytė, ugdytinio mama.
 7. Rūta Viršilienė, ugdytinio mama.

 


 

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” darbo taryba

 1. Vilhelmina Burdienė, mokytoja, (pirmininkė).
 2. Vaiva Saakin, mokytoja, (sekretorė).
 3. Aistė Juknienė, auklėtojos padėjėja, (narė).

 

 


Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” vidaus audito koordinavimo grupė

 1. Aušra Misevičienė, direktoriaus pavaduotoja.
 2. Violeta Lukauskienė, mokytoja.
 3. Nijolė Jadenkienė mokytoja.
 4. Raimonda Kielienė, mokytoja.
 5. Audronė Puidokienė, mokytoja.
 6. Indrė Sakalauskienė, neformalaus ugdymo mokytoja.

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” internetinės svetainės atnaujinimo grupė

 1. Aušra Zarambienė, direktorė.
 2. Aušra Misevičienė, direktoriaus pavaduotoja .
 3. Rita Ragauskeinė, sekretorė.
 4. Virginija Lukauskienė, pavaduotoja ugdymui.
 5. Rūta Monstavičienė, neformaliojo ugdymo mokytoja. 
 6. Simona Čepaitienė, meninio ugdymo mokytoja.

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” mokytojų ir pagalbos mokytojui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

 1. Aušra Zarambienė, direktorė (pirmininkė).
 2. Rūta Monstavičienė, neformaliojo ugdymo mokytoja metodininkė.
 3. Daiva Kondrotienė, logopedė metodininkė.
 4. Ieva Minelgienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus Ugdymo kokybės ir kaitos poskyrio vyr. specialistė, steigėjo deleguota atstovė.
 5. Jolanta Gricevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
 6. Rūta Viršilienė, ugdytinio mama, įstaigos tarybos atstovė.

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” vaiko gerovės komisija

 1. Virginija Lukauskienė, pavaduotoja ugdymui (pirmininkė).
 2. Vilhelmina Burdienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (sekretorė).
 3. Agnė Girdauskaitė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.
 4. Liudmila Staražinskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
 5. Jolanta Gricevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
 6. Daiva Kondrotienė, logopedė.

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” tėvų taryba

 1. Rima Norbutienė (pirmininkė).
 2. Daiva Kleinovienė (sekretorė).
 3. Rūta Viršilienė (narys).

   


 

Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” socialiniai partneriai

 1. Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija. Statybininkų pr. 2, LT-94222 Klaipėda,  balsio@menugimnazija.lt, +370 463 40183
 2. Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija. Bandužių g. 4, LT-95261, Klaipėda, info@stulpinas.lt,  stulpino.mokykla@gmail.com, +370 463 24456
 3. Klaipėdos lopšelis-darželis “Berželis”. Mogiliovo g. 2, LT-95202 Klaipėda, berzelis@balticum-tv.lt, +370 463 24277
 4. Klaipėdos lopšelis-darželis “Aitvarėlis”. Laukininkų g. 54, LT- 95154 Klaipėda, ldaitvarelis@gmail.com, +370 463 22440