SPRENDIMAS DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, ĮGYVENDINANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

T2-300 (2)

Informacija dėl priėmimo į mokyklas skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

https://svietimas.klaipeda.lt/