Menu Close

Laimingas vaikas - laimingi ir mes !

Naujienos

Maloniai kviečiame susipažinti su naujienomis iš įstaigos gyvenimo, švenčių, renginių ir išvykų.

Klaipėdos lopšelio-darželio “Ąžuoliukas” gegužės mėn. ugdomosios veiklos planas. gegužės mėn planas2023

Skaityti daugiau »

“Giliukų” grupės priešmokyklinukai “pasimatavo” mokslininko profesiją. Apsirengė tinkamą aprangą ir laikydamiesi saugaus elgesio taisyklių, kaip ir pridera mokslininkams, gamino ugnikalnio išsiveržiančią lavą, piešė ant pieno,

Skaityti daugiau »
young-babysitter-with-passion-2021-08-26-15-43-21-utc.jpg

Įstaigos filosofija ir kryptys

Didžiausia lopšelio-darželio vertybė – tai pedagogo ir ugdytinio santykis, kuris grindžiamas ugdytinio šeimos ir pedagogo sąveika, kai kiekvienas vaikas pripažįstamas kaip unikali asmenybė.

Klaipėdos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

Aplinka

Darželyje sudarytos sąlygos visapusiškam vaiko gebėjimų, galių, saviraiškai ir kūrybai atsiskleisti. Yra sporto kompleksas: sporto salė ir baseinas, muzikos salė, Lego erdvė, mažojo tyrinėtojo laboratorija.

Pedagogai

Pedagogai dirba kūrybinio-kompleksinio ugdymo metodu, atsižvelgdami į individualius gebėjimus, poreikius, fizinę bei psichinę vaikų brandą.

Projektinė veikla

Įstaigoje priešmokyklinio ugdymo grupėse vykdoma tarptautinė programa „Zipio draugai“. Dalyvaujame Sporto rėmimo fondo projekte

MUMS LABAI SVARBI JŪSŲ NUOMONĖ! PASIDALINKITE SAVO MINTIMIS!

Skip to content