2020m. GRUODŽIO 31 d. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 m. KOVO 31 d. ATASKAITA

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

STATISTINĖ ATASKAITA ŠVF – 02 (METINĖ)

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

LIKUČIŲ SUDERINIMO AKTAS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2020 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

2019 m. GRUODŽIO 31 d. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

ATASKAITOS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

BRUTO VDU ATASKAITA UŽ 2020 I

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019 BIRŽELIO 30d. DUOMENIS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 GRUODŽIO 31d. DUOMENIS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 RUGSĖJO 30d. DUOMENIS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 BIRŽELIO 30d. DUOMENIS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2018 KOVO 31d. DUOMENIS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 KOVO 31d. DUOMENIS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 2018 M. KOVO 31 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 GRUODŽIO 31d. DUOMENIS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 RUGSĖJO 30  D. DUOMENIS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL 2017 RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 2017 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

2017 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

2016M. GRUODŽIO 31 D. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 GRUODŽIO 31d. DUOMENIS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017m. KOVO  31d. DUOMENIS. 2017-05-05

Parsisiųsti Adobe PDF formatu