Dėl dienos maisto produktų kainos nustatymo ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams

Dokumento+nuorašas

Klaipėdos lopšelio-darželio “Ąžuoliukas”  2021 m. veiklos ataskaita

lopselio-darzelio-azuoliukas-2021-m.-ataskaita

KLAIPĖDOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“ 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

Ugdymo++veiklos+planas+Ąžuoliukas+2022

2020-2021 Mokslo metų veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita

2021-2021 mokslo metų veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ PLANAS

Klaipėdos-lopšelio-darželio-„AZUOLIUKAS“-Covid-19-ligos-koronaviruso-infekcijos-valdymo-priemonių-planas-1-converted

KLAIPĖDOS LOPŠELIO DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ DIREKTORĖS AUŠROS ZARAMBIENĖS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Klaipėdos+lopšelio-darželio+„Ąžuoliukas“+direktorės+Aušros+Zarambienės+2021+metų+veiklos+ataskaita

KLAIPĖDOS LOPŠELIO DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ NEMOKAMO ORGANIZAVIMO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS, EKSTRAMALIOJO ĮVYKIO IR (AR) KARANTINO METU TVARKOS APRAŠAS

TVARKA DĖL NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO-converted

2022-2024 METŲ STRATEGINIS PLANAS

strateginis planas 2022-2024

KLAIPĖDOS LOPŠELIO DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ TVARKA

 Lygių galimybių politikos tvarka-converted

KLAIPĖDOS LOPŠELIO DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ FIZINIO IR PSICHOLOGINIO SMURTO DARBO VIETOJE PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

Fiz. ir psich. smurto darbo vietoje preven. ir interven. tvarkos aprašas 20.01.29-converted

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO KLAIPĖDOS LOPŠELIO DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

Aprašas dėl darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo įmonėje politikos įgyvendinimo tvarko

COVID-19 LIGOS PRIEMONIŲ PLANAS

COVID-19 Ligos priemonių planas-converted

 KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ĄŽUOLIUKAS DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ĄŽUOLIUKAS 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

2021-2023 METŲ STRATEGINIS PLANAS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

BENDROMENĖS ETIKOS KODEKSAS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS APRAŠAS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ĄŽUOLIUKAS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

 Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

VAIKO ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SUSITARIMAS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu