VAIKO ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SUSITARIMAS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

VEIKLOS PLANAS 2016.M.

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ VIDAUS IR DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ 2016–2018 METŲ STRATEGINIS PLANAS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ 2015 METŲ VEIKLOS PLANAS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ 2013-2015-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ DIREKTORĖS ELENOS PLIORAITIENĖS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Parsisiųsti MS Word formatu