2022-2024 METŲ STRATEGINIS PLANAS

strateginis planas 2022-2024

KLAIPĖDOS LOPŠELIO DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ TVARKA

 Lygių galimybių politikos tvarka-converted

KLAIPĖDOS LOPŠELIO DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ FIZINIO IR PSICHOLOGINIO SMURTO DARBO VIETOJE PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

Fiz. ir psich. smurto darbo vietoje preven. ir interven. tvarkos aprašas 20.01.29-converted

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO KLAIPĖDOS LOPŠELIO DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

Aprašas dėl darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo įmonėje politikos įgyvendinimo tvarkos

 KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ĄŽUOLIUKAS DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ĄŽUOLIUKAS 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

2021-2023 METŲ STRATEGINIS PLANAS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

BENDROMENĖS ETIKOS KODEKSAS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS APRAŠAS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ĄŽUOLIUKAS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

 Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

VAIKO ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SUSITARIMAS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu