2 laisvos vietos priešmokyklinėje grupėje nuo 2022-09-01 (2016 m.).