Kreidelės

INFORMACIJA TĖVAMS, KURIŲ VAIKAI NUO 2020 M. RUGSĖJO 1 D. BUS PRISKIRTI Į LOPŠELĮ DARŽELĮ „ĄŽUOLIUKAS“

Nuo gegužės 18 d. iki 29 d. bus formuojamos ir sudaromos naujos grupės bei priskiriami vaikai, kurie pradės lankyti įstaigą nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Karantino laikotarpiu, siekiant išvengti žmogiškojo kontakto, p r a š o m e dokumentus patvirtinančius vaiko lankymą, o taip pat dokumentus susijusius su vaiko priėmimu t.y:

 prašymą dėl vaiko priėmimo;

 gimimo liudijimo kopiją;

 pagal poreikį dokumentus (jų kopijas), patvirtinančius priėmimo prioritetą;

 Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos ar gydytojo specialisto vaiko sveikatos būklės įvertinimo pažymą (jei vaikas turi specialiųjų ugdymo poreikių). siųsti elektroniniu paštu azuoliukas67@gmail.com arba įmesti į pašto dėžutę (esančią prie vidinio kiemo durų ties mašinų stovėjimo aikštele).

 Tėvai, į Sistemos pagrindu priskirtą Įstaigą, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimų apie priskyrimą gavimo privalo:

 susisiekti su Įstaiga ir pateikti su vaiku priėmimu susijusius dokumentus (kopijas);

 informuoti telefonu, elektroniniu ar registruotu laišku Įstaigų vadovus apie kitas dokumentų (kopijų) pateikimo datas, jeigu dėl ligos, išvykimo ar kitų svarbių priežasčių nustatytu terminu atvykti į Įstaigą jie negali. Tėvai, atsisakantys jų vaikui priskirtos Įstaigos, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie priskyrimą gavimo privalo informuoti Įstaigą asmeniškai, telefonu, elektroniniu ar registruotu laišku;

 jeigu tėvai per nustatytą 10 kalendorinių dienų terminą nepatvirtina savo sutikimų arba atsisakymų ugdyti vaiką priskirtoje Įstaigoje arba priskirtai

Įstaigai nepateikia reikiamų dokumentų (kopijų), Įstaigos darbuotojas-administratorius įspėja tėvus telefonu ar elektroniniu laišku dėl vaiko išregistravimo iš Sistemos. Įstaigos darbuotojas-administratorius po 3 kalendorinių dienų nuo pateikto įspėjimo, Sistemoje pažymi vaiko neatvykimą ir išregistruoja vaiką iš Sistemos.

INFORMACIJA 05 08

Parsisiųsti Adobe PDF formatu