ĮSAKYMAS DĖL GRUPĖS VEIKLOS SUSTABDYMO LOPŠELYJE-DARŽELYJE “ĄŽUOLIUKAS” 2020 m. gruodžio 18 d.

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Slide1

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURES

 

 

 

logotipas solidarumo bėgimas

Solidarumo bėgimas 2020

Lopšelis-darželis ” Ąžuoliukas” prisijungia prie organizacijos “Gelbėkit vaikus” Solidarumo bėgimo 2020.

Kviečiame bendruomenės narius: vaikus, darbuotojus, tėvus aktyviai dalyvauti bėgime ir paremti Lietuvos bei Ukrainos vaikus.

Daugiau informacijos apie Solidarumo bėgimą 2020 rasite PDF formate.

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

6 g. 1

PROJEKTAS “IŠ MOTUŽĖS SKRYNALĖS PERLALIAI BYRĖJO…”

Mažieji 6 grupės lopšelio vaikučiai ir jų ikimokyklinio ugdymo mokytoja Modesta Paulauskienė 2020 metų žiemą-pavasarį dalyvavo ilgalaikiame respublikinio pripažinimo sulaukusiame projekte “Iš Motužės skrynalės perlaliai byrėjo…”, kuris vyko tarptautinėje “eTwinning” platformoje. Šioje programoje įvarių šalių pedagogai gali dalintis idėjomis, kurti, įgyvendinti ir dalyvauti projektuose. Už bendradarbiavimą, kūrybiškumą, kokybišką dalyvavimą ir įgyvendintas veiklas jo metu, ikimokyklinio ugdymo mokytoja ir ugdytiniai apdovanoti “eTwinning” kokybės ženkleliu.
Projekto tikslas – pasidalyti sukaupta ankstyvojo amžiaus vaikų etninės kultūros ugdymosi darželyje patirtimi, taikant šiam amžiui priimtinus būdus ir metodus.
Projekto metu vaikai iš arčiau susipažino su mūsų šalies etnokultūra muzikinių ir meninių veiklų metu; tai leido vaikams patirti, išgirsti ir prisiliesti prie mūsų šalies kultūrinio paveldo žaismingai, lengvai, kūrybiškai ir svarbiausia – įsimintinai. Dar iki pat šiol grupėje skamba projekto metu atrastos lietuvių liaudies lopšinės, galima išgirsti sekamas pasakas ir žaidžiami naujai atgimę žaidimai.

Projekto sklaida: http://www.svietimonaujienos.lt/projektas-is-motuzes-skrynales-perlaliai-byrejo/

Projekto el. knyga: https://www.storyjumper.com/book/read/80222915/5e6ec9e2d0645#page/1

6 g. 1

6 g. 2

6 g. 3

6 g. 4

Kreidelės

INFORMACIJA TĖVAMS, KURIŲ VAIKAI NUO 2020 M. RUGSĖJO 1 D. BUS PRISKIRTI Į LOPŠELĮ DARŽELĮ „ĄŽUOLIUKAS“

Nuo gegužės 18 d. iki 29 d. bus formuojamos ir sudaromos naujos grupės bei priskiriami vaikai, kurie pradės lankyti įstaigą nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Karantino laikotarpiu, siekiant išvengti žmogiškojo kontakto, p r a š o m e dokumentus patvirtinančius vaiko lankymą, o taip pat dokumentus susijusius su vaiko priėmimu t.y:

 prašymą dėl vaiko priėmimo;

 gimimo liudijimo kopiją;

 pagal poreikį dokumentus (jų kopijas), patvirtinančius priėmimo prioritetą;

 Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos ar gydytojo specialisto vaiko sveikatos būklės įvertinimo pažymą (jei vaikas turi specialiųjų ugdymo poreikių). siųsti elektroniniu paštu azuoliukas67@gmail.com arba įmesti į pašto dėžutę (esančią prie vidinio kiemo durų ties mašinų stovėjimo aikštele).

 Tėvai, į Sistemos pagrindu priskirtą Įstaigą, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimų apie priskyrimą gavimo privalo:

 susisiekti su Įstaiga ir pateikti su vaiku priėmimu susijusius dokumentus (kopijas);

 informuoti telefonu, elektroniniu ar registruotu laišku Įstaigų vadovus apie kitas dokumentų (kopijų) pateikimo datas, jeigu dėl ligos, išvykimo ar kitų svarbių priežasčių nustatytu terminu atvykti į Įstaigą jie negali. Tėvai, atsisakantys jų vaikui priskirtos Įstaigos, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie priskyrimą gavimo privalo informuoti Įstaigą asmeniškai, telefonu, elektroniniu ar registruotu laišku;

 jeigu tėvai per nustatytą 10 kalendorinių dienų terminą nepatvirtina savo sutikimų arba atsisakymų ugdyti vaiką priskirtoje Įstaigoje arba priskirtai

Įstaigai nepateikia reikiamų dokumentų (kopijų), Įstaigos darbuotojas-administratorius įspėja tėvus telefonu ar elektroniniu laišku dėl vaiko išregistravimo iš Sistemos. Įstaigos darbuotojas-administratorius po 3 kalendorinių dienų nuo pateikto įspėjimo, Sistemoje pažymi vaiko neatvykimą ir išregistruoja vaiką iš Sistemos.